برگزاری امتحان کارورزان

برگزاری امتحان کارورزان

6 9 1387

امتحان کارورزان در روز 13 آذر ماه در بیمارستان شریعتی در ساعت 13 برگزار میگردد لطفا تمامی کارورزان در پایان دوره خود در امتحان حظور بهمرسانند در غیر اینصورت فقط نمرات LOg book به دانشکده ارسال میگردد .


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0