برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون

برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون

9 10 1388

برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدونمهلت ثبت نام : از تاریخ 1/9/88 تاتکمیل ظرفیت جهت ثبت نام : تهران - میدان توحید دانشکده پرستاری و مامایی - دفتر آموزش مداوم دانشگاه شماره تماس 66921144 - 66921185 تماس بگیرید محل برگزاری برنامه: تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)برگزار کننده : گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهراندبیر برنامه : سرکار خانم دکتر خضردوست


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0