امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان

امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان

19 8 1388

اولین امتحان دستیاران گروه زنان ومامائی در سالجاری در تاریخ 21/8/88 راس ساعت 9 صبح در دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد . شرکت کلیه دستیاران به غیر از دستیاران سال 1 که مسئول اورژانس می باشند الزامی می باشد .


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0