گروه زنان و زایمان

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
21 دی 1390
کنفرانس گروه نازایی زنان در کلاس درس بخش زنان واقع  در بیمارستان ولی عصر (عج)  هر چهارشنبه برگزار میگردد .
21 دی 1390
کنفرانس گروه انکولوژی  زنان در کلاس درس هر دوشنبه
30 مهر 1390
برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8
30 مهر 1390
کنفرانس گروه نازایی
27 تیر 1390
 تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان
9 دی 1388
برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون
19 آبان 1388
امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان
27 مرداد 1388
برگزاری امتحان دانشجویان گروه زنان
27 مرداد 1388
برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود
27 مرداد 1388
دستیاران جدید الورود
آرشیو اخبار و مقالات