گروه سالمند شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
15 اسفند 1400
دفاعیه پروپوزال خانم پریسا بریموندی
24 بهمن 1400
ژورنال کلاب خانم فاطمه باقری
10 بهمن 1400
ژورنال کلاب خانم ثاره میری نیا
19 دی 1400
ژورنال کلاب خانم پریسا بریموندی
19 دی 1400
جلسه شورای گروه شنبه 14001018
4 دی 1400
ژورنال کلاب آقای میلاد بختیاری
21 آذر 1400
دفاعیه پروپوزال خانم فاطمه باقری
15 آذر 1400
شورای گروه 1400/09/13
7 آذر 1400
ژورنال کلاب خانم حورا مرشدیان
24 آبان 1400
ژورنال کلاب خانم ناهید جمشیدی
آرشیو اخبار و مقالات