گروه سالمند شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
10 اسفند 1399
اولین ژورنال کلاب گروه سالمند شناسی شنبه 99/12/09
26 بهمن 1399
جلسه شورای گروه شنبه 99/11/25
18 آذر 1399
تاریخچه

تاریخچه

گروه سالمند شناسی دانشکده پزشکی یکی از گروههای علوم پایه می باشد.

3 دی 1399
جلسه شورای گروه شنبه 99/09/29

جلسه شورای گروه شنبه 99/09/29

جلسه شورای گروه سالمند شناسی با حضور سرکار خانم دکتر نبوی زاده ، جناب آقای دکتر نمازی شبستری ، سرکار خانم دکتر علیزاده و سرکار خانم دکتر نظری

آرشیو اخبار و مقالات