کنگره سالیانه طب سالمندی
27 تیر 1397

کنگره سالیانه طب سالمندی

از تاریخ : 1397/07/11
تا تاریخ : 1397/07/13
از ساعت : 7:30
تا ساعت : 17:00

* کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر * زمان : 11 تا 13 مهرماه 97 * مکان : مرکز همایش های بین المللی رازی * دارای 15 امتیاز بازآموزی