عناوین پایان نامه های دفاع شده

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


عناوین پایان نامه ها :


  1. هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون ارزیابی شناختی مونترال در بیماران مبتلا به پارکینسون
نام دانشجو : دکتر زهرا بدرخواهان
  1. بررسی ارزش تست بویایی در تشخیص زودرس بیماری آلزهایمر در ایران
نام دانشجو : دکتر آزاده زنده باد
  1. بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران براساس پرسشنامه ی SF-12 و تاثیر بیماری های مزمن شایع بر آن
نام دانشجو : دکتر لیلی علیزاده
  1. بررسی ارتباط Frailty  با بروز دلیریوم در بیمارستان و تغییر قوای شناختی و مرگ در بیماران سالمند بستری در بیمارستان های عمومی دانشگاه تهران
نام دانشجو : دکتر شیما رییسی
  1. ارتباط شکنندگی سالمندی با زمین خوردن در بین سالمندان بستری در بیمارستان های عمومی دانشگاه تهران
نام دانشجو : دکتر پریشاد قوام
  1. بررسی تاثیر آینه درمانی در بهبود کنترل حرکتی و عملکرد اندام فوقانی در سالمندان دچار سکته مغزی تحت حاد مراجعه کننده به بیمارستان ضیائیان از خرداد ماه 1396 تا اردیبهشت ماه 1397
نام دانشجو : دکتر سعید ایزدی
  1. بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی کرنل در دمانس (خردسودگی)
نام دانشجو : دکتر محمد محمودی