تاریخچه رشته طب سالمندان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پیشینه اولیه طب سالمندان، به سال 1881 میلادی و دکتر Charcot برمی گردد، اما واژه طب سالمندان اولین بار توسط دكتر Nascher در سال 1914 به کار رفت و منظور وي از آن، رد پذيرش كوركورانه بيماري و ناتواني غيرقابل اجتناب در سالمندان و اعتقاد به ارزيابي دقيق، درمان و مراقبت و حمايت ممتد از سلامتي سالمندان بود. خواستگاه طب سالمندان بعنوان يك تخصص مستقل، كشور انگلستان است که توسط دكتر Warren بين سالهاي 1950-1940 توسط پي‌ريزي و تدوین گرديد. وی در ابتدا، ارزيابي پزشكی و توانبخشي چندگانه (Multi disciplinary Rehabilitation) را در سالمندان مقیم آسايشگاه ها مطرح کرد و در مرحله بعد، آن را به سالمندان بيمارستانها و اورژانسها و در سطح جامعه تعمیم داد.
در حال حاضر، این رشته در کشورهای مختلف به صورت تخصص و یا فلوشیپ ارائه می شود.
در ایران نیز، رشته تخصصی طب سالمنداندر سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس گردید و هر ساله از طریق آزمون پذیرش دستیار، پذیرای داوطلبین علاقه مند به تحصیل در این رشته است.