اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اعضای هیأت علمی (ترتیب اسامی به ترتیب الفبا):

  1. دکتر فرناز اعتصام، روانپزشک، فلوشیپ روان تنی
  2. دکتر ریحانه امین الرعایا، متخصص طب سالمندی
  3. دکتر سیده زهرا بدرخواهان، متخصص طب سالمندی
  4. دکتر شیما رئیسی، متخصص طب سالمندی
  5. دکتر ابوالفضل زنده دل، متخصص داخلی
  6. دکتر مهتاب علیزاده، PhD  سالمندشناسی
  7. دکتر علیرضا نمازی، PhD  سالمندشناسی
  8. دکتر زهرا وهابی، متخصص مغز واعصاب
  9. دکتر رضوان هاشمی، پزشک، PhD  تغذیه
 
اعضای هیات علمی    : Second Affiliation
  1. دکتر کیوان گوهری مقدم، فوق تخصص ریه