اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اعضای هیأت علمی (ترتیب اسامی به ترتیب الفبا):
 1. دکتر مریم نوروزیان، متخصص مغز و اعصاب
 2. دکتر فرناز اعتصام، روانپزشک، فلوشیپ روان تنی
 3. دکتر سیده زهرا بدرخواهان، متخصص طب سالمندی
 4. دکتر حمیدرضا حکمت، متخصص قلب، فلوشیپ اینترونشن
 5. دکتر شیما رئیسی، متخصص طب سالمندی
 6. دکتر ابوالفضل زنده دل، متخصص داخلی
 7. دکتر الهام کارگزار، متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
 8. دکتر مهتاب علیزاده، PhD  سالمندشناسی
 9. دکتر علیرضا نمازی، PhD  سالمندشناسی
 10. دکتر زهرا وهابی، متخصص مغز واعصاب
 11. دکتر رضوان هاشمی، پزشک، PhD  تغذیه
 
اعضای هیات علمی    : Second Affiliation
 1. دکتر سیده زهرا امامی رضوی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
 2. دکتر منیر السادات حاکمی، فوق تخصص نفرولوژی
 3. دکتر کیوان گوهری مقدم، فوق تخصص ریه
 4. دکتر نیایش محبی ، متخصص داروسازی بالینی
 5. دکتر مریم مقدسی، فوق تخصص روماتولوژی