#
 • آدرس پستی :

  خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 1
 • شماره تماس :

  02166404377
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  deanmed@tums.ac.ir