بازدید دکتر نفیسی ریاست دانشکده پزشکی از بخش طب سالمندان

بازدید دکتر نفیسی ریاست دانشکده پزشکی از بخش طب سالمندان

24 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر شهریار نفیسی ، ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دکتر رویا ستارزاده ، معاونت امور هیات علمی دانشکده پزشکی در روز شنبه 23 تیرماه 97  از بخش طب سالمندان بیمارستان ضیائیان بازدید کردند.
در جریان این بازدید ، گروه طب سالمندان دانشگاه تهران گزارشی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی انجام شده در طی یک سال اخیر را ارائه دادند.


منبع:گروه طب سالمندان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0