جلسه دفاع از پروپوزال خانم دکتر مهدیه مهماندوست ، دستیار طب سالمندی برگزار شد.

5 خرداد 1398

دکتر محمد بداغ آبادی و دکتر فاطمه میرزاده رزیدنت های طب سالمندان، در نشستی به ارائه گزارش ۹ ماهه از پایان نامه خود پرداختند.

5 خرداد 1398

دکتر محمد بداغ آبادی و دکتر فاطمه میرزاده رزیدنت های طب سالمندان، در نشستی به ارائه گزارش ۹ ماهه از پایان نامه خود پرداختند.

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری طب سالمندی آقای دکتر علیرضا سپیانی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار شد.

31 اردیبهشت 1398

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری طب سالمندی آقای دکتر علیرضا سپیانی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار شد.

جلسه گروه طب سالمندان دانشگاه تهران با نمایندگان بیمه‌ها در سوم تیرماه ۹۷

26 تیر 1397

بازدید خانم دکتر فاطمه نورهاشمی متخصص طب سالمندان از فرانسه

26 تیر 1397

بازدید دکتر نفیسی ریاست دانشکده پزشکی از بخش طب سالمندان

24 تیر 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه