معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
5 خرداد 1398
دکتر محمد بداغ آبادی و دکتر فاطمه میرزاده رزیدنت های طب سالمندان، در نشستی به ارائه گزارش ۹ ماهه از پایان نامه خود پرداختند.
31 اردیبهشت 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری طب سالمندی آقای دکتر علیرضا سپیانی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار شد.
آرشیو اخبار و مقالات
27 تیر 1397
کنگره سالیانه طب سالمندی

کنگره سالیانه طب سالمندی

* کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر * زمان : 11 تا 13 مهرماه 97 * مکان : مرکز همایش های بین المللی رازی * دارای 15 امتیاز بازآموزی