گروه طب سالمندان

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
24 دی 1401
جلسه بررسی کارشناسی "برنامه کامپیوتری ارتقاء شناختی برای سالمندان ایرانی"
5 خرداد 1398
دکتر محمد بداغ آبادی و دکتر فاطمه میرزاده رزیدنت های طب سالمندان، در نشستی به ارائه گزارش ۹ ماهه از پایان نامه خود پرداختند.
31 اردیبهشت 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری طب سالمندی آقای دکتر علیرضا سپیانی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار شد.
آرشیو اخبار و مقالات
27 تیر 1397
کنگره سالیانه طب سالمندی

کنگره سالیانه طب سالمندی

* کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر * زمان : 11 تا 13 مهرماه 97 * مکان : مرکز همایش های بین المللی رازی * دارای 15 امتیاز بازآموزی