معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
27 تیر 1397
کنگره سالیانه طب سالمندی

کنگره سالیانه طب سالمندی

* کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر * زمان : 11 تا 13 مهرماه 97 * مکان : مرکز همایش های بین المللی رازی * دارای 15 امتیاز بازآموزی