برنامه های آموزشی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برگزاری کلاسهای مجازی

 • هموستاز و خونریزی
 •  آب و الکترولیت
 •  فتق های دیافراگم
 • شوک
در حال ثبت کلاسهای مجازی 
 • جراحی اطفال
 •  تومورهای جدار قفسه سینه
 •  سرجیکال آنکولوژی
 •  اصول برخورد با بیماران ترومایی
 • چاقی
 •  سرطان ریه

برگزاری آزمون اسکی در سه مقطع

 • کارآموزی
 •  کارورزی
 • دستیاری

برگزاری آزمون تمام دستیاران بصورت جامع هر 2 ماه یکبار و معرفی Case Report

برگزاری اسکیل لب جهت کارآموزان

برگزاری کارگاه جهت کارورزان روز اول ورود به بخش

برگزاری کلاسهای آمادگی برای امتحانات بورد

برگزاری کارگاه ATLS جهت 4 گروه جراحی عمومی- ارتوپدی- جراحی اعصاب- طب اورژانس

برگزاری راند اخلاق بالینی جهت کارآموزان: پروفشنالیسم-رضایت آگاهانه- تعارض منافع- رازداری- حقیقت گویی- خطای پزشکی- اخلاق در آموزش


ساماندهی کلاسهای جراحی نظری از جهت حضور دانشجویان و افزایش قابل توجه میزان حضور دانشجویان در کلاسهای درس جراحی نظری و عملی ( از 20% به 90%)
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید
حذف
ویرایشگر متن

گزارش اقدامات آموزشی انجام شده تاکنون در زمینه های:

الف ) طراحی و تدوین کارگاه آغاز دوره کارورزی بخش جراحی برای کلیه کارورزان بصورت یکپارچه در روز اول شروع دوره انجام شد. این کارگاه در چهار تایم سی دقیقه ای آشنایی با مبانی تئوریک مهارت های بالینی کارورزی و چهار تایم سی دقیقه ای عملی روی مولاژ در مرکز آموزش مهارت های بالینی طراحی شده است و اخذ گواهی گذراندن این کارگاه شرط لازم برای معرفی به بخش می باشد .تا این لحظه چهار دوره این کارگاه برگزار شده است.
ب) تهیه کانال تلگرامی کارورزان:
کارورزان در روز اول دوره لینک کانال تلگرامی کارورزان را دریافت کرده و وارد کانال می شوند . کلیه هماهنگی ها و اطلاع رسانی های گروه جراحی در رابطه با کارورزان در این کانال انجام شده و با این ترتیب پرسنل و منشی های بخش از مراجعات مکرر و پاسخ گویی به اخبار و شایعات متعدد بین بیمارستانی معاف شدند و از طرفی یک منبع موثق برای جلوگیری از سردرگمی کارورزان در مورد شرح وظایف و مقررات گروه در اختیار آنان قرار میگیرد و اطلاع رسانی ها بطور هماهنگ و شفاف در کانال در اختیار کارورزان قرار می گیرد
ج)ماتریال آموزشی دوره کارورزی :
از طریق کانال تلگرامی فایل هایی انتخاب و طراحی شده است که از طرف گروه جراحی بعنوان مطالب آموزشی و رفرانس برای کارورزان مورد نظر بوده است این فایل ها شامل موارد زیر است :

 • یازده عدد فیلم آموزشی از پروسیجرهای مورد نیاز در بخش جراحی

 • فیلم ها و اسلاید های مربوط به پروتکل احیای قلبی ریوی AHA2010-2015

 • تعداد 160 عکس بالینی و رادیولوژی از بیماران مرتبط در بخش جراحی

 • سه عدد فایل pdf مربوط به رفرانس های کارورزان شامل کتاب شوارتز ، کتاب ATLS، کتاب رادیولوژی در جراحی

 • فایل های PPT مربوط به اسلاید های کارگاه شروع دوره کارورزان

 • دو عدد فایل WORD مربوط به جزوات احیای بیماران ترومایی و غیر ترومایی


 •  برای اولین بار دردانشگاه کتابچه کارکرد بالینی با رویکرد PBL طراحی تدوین شد که در 70 صفحه و چهار فصل در اختیار کارورزان قرار گرفت که در طول دوره تکمیل می گردد و در پایان دوره بصورت یک فایل تحویل گرفته شده و محتویات ان بصورت راندوم تصحیح و نمره دهی می گردد. این کتابچه چهار دوره متوالی مورد اجرا قرار گرفت و اصلاحات لازم برای آن انجام شد .


ه) امتحان پایان دوره کارورزان شامل ارزیابی دورن بخشی و مشارکت در فعالیتهای آموزشی بخش و نمره مربوط به کتابچه کارکرد و امتحان OSCE  پایان دوره خواهد بود که علاوه بر نشان دادن فعالیتهای درون بخشی میزان آموزش مهارت های بالینی را نیز می سنجد.
 
و) نظرسنجی کارورزان و پست تست مربوط به دوره از کارورزان گرفته شده که نشاندهنده رضایت آموزش گیرندگان از برنامه جدید بوده است  از طرفی نشاندهنده رشد بیش از دو برابر نمره پست تست دوره آموزشی است .