برگزاری آزمون مبانی طب جراحی

برگزاری آزمون مبانی طب جراحی
از تاریخ : 1397/04/25
تا تاریخ : 1397/04/31
از ساعت : 22:00
تا ساعت : 22:59

آزمون مبانی طب جراحی امروز در دانشکده پزشکی برگزار شد.کلید نهایی سوالات پس از بررسی نهایی در سایت دانشگاه قرار داده خواهد شد.