#
 • آدرس پستی :

  تهران،بيمارستان امام خميني، گروه جراحي عمومي ،طبقه سوم
 • شماره تماس :

  02166581657
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  Info_rinm@tums.ac.ir