قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی

29 5 1390

بدینوسیله به اطلاع دستیاران رشته جراحی عمومی می رساند زمان تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی که تعداد 20 نفر می باشند روز سه شنبه مورخ 1/6/90 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی راس ساعت 7 صبح در دفتر گروه جراحی واقع در طبقه سوم زیر ستونها بخش جراحی 4-3 می باشد حضور بهم رسانند.حضور دستیاران جراحی جهت تقسیم الزامی می باشد.تلفن گروه جراحی :66581657 - 61192606 ( خانم اسکویی)


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0