سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال

سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال

21 1 1390

سومین کنگره سالیانه گروه هماندیشی کانسر کولورکتال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تاریخهای 8 و 7 اردیبهشت سال 1390 از ساعت 8:30 الی 13:00 در تالار تصویربرداری و با حضور متخصصین جراحی عمومی مدیکال انکولوژی - هماتولوژیرادیوتراپی - انکولوژیرادیولوژیپاتولوژیگوارش برگزار خواهد شد.این برنامه دارای امتیاز باز آموزی می باشد.تلفن تماس 66581657 و 61192606 دفتر گروه جراحی دانشگاه - بیمارستان امام خمینی


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0