سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال

سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال

21 فروردین 1390

سومین کنگره سالیانه گروه هماندیشی کانسر کولورکتال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تاریخهای 8 و 7 اردیبهشت سال 1390 از ساعت 8:30 الی 13:00 در تالار تصویربرداری و با حضور متخصصین جراحی عمومی مدیکال انکولوژی - هماتولوژیرادیوتراپی - انکولوژیرادیولوژیپاتولوژیگوارش برگزار خواهد شد.این برنامه دارای امتیاز باز آموزی می باشد.تلفن تماس 66581657 و 61192606 دفتر گروه جراحی دانشگاه - بیمارستان امام خمینی


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0