راند اخلاق پزشکی - در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

راند اخلاق پزشکی - در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

21 1 1390

بدینوسیله جلسات راند اخلاق پزشکی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی - سالن اجتماعات دفتر ریاست بیمارستان امام خمینی از ساعت 11:30 الی 13 روزهای یکشنبه هر هفته با حضور اساتید و دانشجویان جراحی و داخلی برگزار می گردد.عنواین برنامه : رضایت آگاهانه رازداری اخلاق در آموزش پزشکیتعهدات حرفه ایتعارض منافع خطای پزشکیحقیقت گوییپروفشنالیسمرابطه با همکاران شرکت کنندگان در دو گروه 1 - 2 در این جلسات شرکت می کنند.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0