جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1 2 1394

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز یکشنبه 30/01/94 جهت بررسی پروپوزال پایان نامه های دانشجویی با حضور اساتید بیمارستانهای مختلف در محل بیمارستان امام خمینی برگزار گردید.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0