تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی

تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی

22 مرداد 1390

ضمن تبریک بدینوسیله به اطلاع دستیاران رشته جراحی عمومی می رساند زمان تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی که تعداد 20 نفر می باشند روز سه شنبه مورخ 1/6/90 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی راس ساعت 7 صبح در دفتر گروه جراحی واقع در طبقه سوم زیر ستونها بخش جراحی 4-3 می باشد حضور بهم رسانند.حضور دستیاران جراحی جهت تقسیم الزامی می باشد.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0