تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی

تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی

22 5 1390

ضمن تبریک بدینوسیله به اطلاع دستیاران رشته جراحی عمومی می رساند زمان تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی که تعداد 20 نفر می باشند روز سه شنبه مورخ 1/6/90 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی راس ساعت 7 صبح در دفتر گروه جراحی واقع در طبقه سوم زیر ستونها بخش جراحی 4-3 می باشد حضور بهم رسانند.حضور دستیاران جراحی جهت تقسیم الزامی می باشد.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0