امتحان دستیاران گروه جراحی - پورسینا

امتحان دستیاران گروه جراحی - پورسینا

11 10 1390

بدینوسیله دومین امتحان مربوط به دستیاران گروه جراحی عمومی مورخ 90.10.15 راس ساعت 7:30 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( سالن تصویربرداری) برگزار خواهد شد.مباحث امتحان ا ز کتاب شوراتز 2010 از فصول 4-5-14-17-18-28-29-30- 39 میباشد. شرکت کلیه دستیاران الزامی می باشد.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0