از کلمات قصار پیامبر اعظم

از کلمات قصار پیامبر اعظم

28 7 1389

هر گاه شنیدید که کوهی جا به جا شد باور کنید، ولی اگر شنیدید کسی از خوی خود دست برداشته، باور نکنید زیرا عاقبت به ذاتش باز می گردد.از کلمات قصار پیامبر اعظم(نهج الفصاحه)


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0