چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران

10 آذر 1397

چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ 14 الی 16 آذر ماه 1397 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان سینا برگزار می شود.

تعداد آیتم ها در هر صفحه