جلسه تعامل ریاست محترم بیمارستان سینا با اعضای هیات علمی گروه جراحی عمومی و جزاحی عروق

25 تیر 1397

جلسه تعامل درون بیمارستانی بین گروه جراحی عمومی،جراحی عروق و ریاست محترم بیمارستان استاد گرامی جناب آقای دکتر طالب پور روز دوشنبه 97/4/25 در سالن شورا ریاست برگزار شد و نظرات و پیشنهادات اساتید بزرگوار مطرح شد و ریاست محترم بیمارستان نیز دیدگاه ها و چشم انداز توسعه و پیشرفت آتی بیمارستان را ارائه فرمودند.

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1 اردیبهشت 1394

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری کلاسهای درس بیماریهای پستان

31 فروردین 1394

برگزاری کلاسهای درس بیماریهای پستان

امتحان دستیاران گروه جراحی - پورسینا

11 دی 1390

امتحان دستیاران گروه جراحی - پورسینا

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی

29 مرداد 1390

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی

تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی

22 مرداد 1390

تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی

سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال

21 فروردین 1390

سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال

امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)

21 فروردین 1390

امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)

راند اخلاق پزشکی - در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

21 فروردین 1390

راند اخلاق پزشکی - در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

از کلمات قصار پیامبر اعظم

28 مهر 1389

از کلمات قصار پیامبر اعظم

کارگاه ویژه دستیاران سال اول جراحی عمومی

24 مهر 1389

کارگاه ویژه دستیاران سال اول جراحی عمومی

کاارگاه روش تحقیق - ویژه دستیاران سال دوم جراحی عمومی

24 مهر 1389

کاارگاه روش تحقیق - ویژه دستیاران سال دوم جراحی عمومی

جلسات شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

11 مهر 1389

جلسات شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه جراحی ویژه دستیاران عمومی سال اول تحصیلی 89-90

11 مهر 1389

کارگاه جراحی ویژه دستیاران عمومی سال اول تحصیلی 89-90

ژورنات کلاب جراحی عمومی مجتمع بیمارستان امام خمینی

11 مهر 1389

ژورنات کلاب جراحی عمومی مجتمع بیمارستان امام خمینی

جلسات هماندیشی کانسر کولورکتال در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی(ره)

11 مهر 1389

جلسات هماندیشی کانسر کولورکتال در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی(ره)

امتحان دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران

11 مهر 1389

امتحان دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران

برنامه راند اخلاق بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

11 مهر 1389

برنامه راند اخلاق بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

جلسه غیبت

11 شهریور 1389

جلسه غیبت

روز پزشک مبارک باد

1 شهریور 1389

روز پزشک مبارک باد

برنامه کلاسهای ویژه کارورزان گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

30 خرداد 1389

برنامه کلاسهای ویژه کارورزان گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

راند اخلاق بالینی بیمارستان امام خمینی

30 خرداد 1389

راند اخلاق بالینی بیمارستان امام خمینی

کلاس درس جراحی نظری ویژه دانشجویان گروه جراحی

30 خرداد 1389

کلاس درس جراحی نظری ویژه دانشجویان گروه جراحی

کارگاه فراگیری مهارتهای جراحی ویژه دانشجویان جراحی

30 خرداد 1389

کارگاه فراگیری مهارتهای جراحی ویژه دانشجویان جراحی

امتحان اسکی انترنهای گروه جراحی دانشگاه تهران

16 خرداد 1389

امتحان اسکی انترنهای گروه جراحی دانشگاه تهران

بیست و نهمین دوره آزمون ارتقاء

16 خرداد 1389

بیست و نهمین دوره آزمون ارتقاء

افتتاح درمانگاه لاپاراسکوپی

1 خرداد 1389

افتتاح درمانگاه لاپاراسکوپی

درمانگاه لاپاروسکوپی

25 اردیبهشت 1389

درمانگاه لاپاروسکوپی

کنگره تازه های سرطان کولورکتال

24 فروردین 1389

کنگره تازه های سرطان کولورکتال

کلاس درس جراحی نظری

24 فروردین 1389

کلاس درس جراحی نظری

کارگاه CPR

24 فروردین 1389

کارگاه CPR

درس جراحی نظری در نیمسال دوم 89 - 88 ویژه دانشجویان جراحی عمومی

16 فروردین 1389

درس جراحی نظری در نیمسال دوم 89 - 88 ویژه دانشجویان جراحی عمومی

جلسات هماندیشی کانسر کولورکتال گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

16 فروردین 1389

جلسات هماندیشی کانسر کولورکتال گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

امتحان osce کارورزان گروه جراحی عمومی

16 فروردین 1389

امتحان osce کارورزان گروه جراحی عمومی

کارگاه تزریقات ویژه کارآموزان گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

16 فروردین 1389

کارگاه تزریقات ویژه کارآموزان گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

کارگاه فراگیری مهارتهای جراحی( مقدماتی)

16 فروردین 1389

کارگاه فراگیری مهارتهای جراحی( مقدماتی)

راند اخلاق پزشکی

16 فروردین 1389

راند اخلاق پزشکی

پیام تسلیت

24 اسفند 1388

پیام تسلیت

جلسات راند اخلاق پزشکی

29 دی 1388

جلسات راند اخلاق پزشکی

کارگاه فراگیری مهارت های جراحی ( مقدماتی)

29 دی 1388

کارگاه فراگیری مهارت های جراحی ( مقدماتی)

ژورنال کلاب گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

29 دی 1388

ژورنال کلاب گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

جلسه هماندیشی کانسر کولورکتال

29 دی 1388

جلسه هماندیشی کانسر کولورکتال

درس جراحی نظری کارآموزان گروه جراحی عمومی

29 دی 1388

درس جراحی نظری کارآموزان گروه جراحی عمومی

امتحان OSCE ویژه کارورزان گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

29 دی 1388

امتحان OSCE ویژه کارورزان گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

درس جراحی نظری در نیمسال دوم 89 - 88 دانشجویان

14 دی 1388

درس جراحی نظری در نیمسال دوم 89 - 88 دانشجویان

امتحان OSCE مربوط به کارورزان گروه جراحی عمومی

14 دی 1388

امتحان OSCE مربوط به کارورزان گروه جراحی عمومی

عناوین کلاس درس کاورزان گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

14 دی 1388

عناوین کلاس درس کاورزان گروه جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی

کارگاه روش تحقیق

14 دی 1388

کارگاه روش تحقیق

جلسه هماندیشی کانسر کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی

14 دی 1388

جلسه هماندیشی کانسر کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی

ژورنال کلاب گروه جراحی بیمارستان امام خمینی

14 دی 1388

ژورنال کلاب گروه جراحی بیمارستان امام خمینی

تعداد آیتم ها در هر صفحه