کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

10 آذر 1397

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا در تاریخ 13 آذر ماه به مدیریت پنل استاد دکتر احمدی با رویکرد به بیمار با خونریزی گوارشی تحتانی در تالار امام حسین برگزار می شود.

مورنینگ ریپورت سه شنبه 26 تیرماه بیمارشتان سینا

25 تیر 1397

لیست بیماران گزارش صبح گاهی سه شنبه 25 تیرماه بخش جراحی بیمارستان سینا 1)آقای 78 ساله مورد درد شکم(کولیت ایسکمیک) 2)خانم 72 ساله مورد درد شکم (ایسکمی مزانتر) 3)آقای 28 ساله مورد هرنی اینگوینال اینکارسره ارائه مقاله: دکتر امینیان -کولیت ایسکمیک

تعداد آیتم ها در هر صفحه