معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
1 اردیبهشت 1394
جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
31 فروردین 1394
برگزاری کلاسهای درس بیماریهای پستان
11 دی 1390
امتحان دستیاران گروه جراحی - پورسینا
29 مرداد 1390
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی
22 مرداد 1390
تقسیم دستیاران رشته جراحی عمومی
21 فروردین 1390
سومین کنگره سالیانه تازه های سرطان کولورکتال
21 فروردین 1390
امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)
21 فروردین 1390
راند اخلاق پزشکی - در مجتمع بیمارستانی امام خمینی
28 مهر 1389
از کلمات قصار پیامبر اعظم
24 مهر 1389
کارگاه ویژه دستیاران سال اول جراحی عمومی