برگزاري برنامه آموزشي دستياران پزشكي قانوني

برگزاري برنامه آموزشي دستياران پزشكي قانوني

17 9 1395

بسمه تعالي برنامه هفتگي آموزشي با حضور معاون آموزشي گروه و تمامي دستياران سالهاي اول- دوم و سوم روزهاي شنبه از ساعت30 : 14 الي30: 17 و روزهاي 5 شنبه از ساعت 9 الي 12در محل گروه پزشكي قانوني برگزار مي شود. براي رويت برنامه آموزشي مي توانيد به اين قسمت مراجعه نمائيد.


منبع:گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0