برنامه آموزشي كنفرانس و CPC دستياران پزشكي قانوني

برنامه آموزشي كنفرانس و CPC دستياران پزشكي قانوني

16 9 1395

بسمه تعالي برنامه آموزشي با عناوين كنفرانس و CPC با حضور معاون آموزشي گروه و تمامي دستياران سالهاي اول، دوم و سوم روزهاي يكشنبه هر هفته از ساعت 30 : 14 در محل گروه پزشكي قانوني برگزار مي شود. براي رويت برنامه هفتگي مي توانيد به اين قسمت مراجعه نمائيد.


منبع:گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0