اعلام زمان تحويل كارت ورود به جلسه امتحان ارتقاء دستياران پزشكي قانوني

اعلام زمان تحويل كارت ورود به جلسه امتحان ارتقاء دستياران پزشكي قانوني

22 تیر 1395

بسمه تعالي دستياران محترم پزشكي قانوني ميتوانند كارت ورود به جلسه آزمون ارتقاء سال 95 را درروزهاي دوشنبه 28/4/95 و سه شنبه 29/4/95 از طريق سامانه دستيار به آدرس  http://dastyar.tums.ac.ir  دريافت نمايند.


منبع:گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0