اعلام زمان تحويل كارت ورود به جلسه امتحان ارتقاء دستياران پزشكي قانوني

اعلام زمان تحويل كارت ورود به جلسه امتحان ارتقاء دستياران پزشكي قانوني

22 4 1395

بسمه تعالي دستياران محترم پزشكي قانوني ميتوانند كارت ورود به جلسه آزمون ارتقاء سال 95 را درروزهاي دوشنبه 28/4/95 و سه شنبه 29/4/95 از طريق سامانه دستيار به آدرس  http://dastyar.tums.ac.ir  دريافت نمايند.


منبع:گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0