معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
24 آذر 1395
دفاع پايان نامه پزشكي عمومي با موضوع بررسي الگوهاي آسيب بدني در مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي
17 آذر 1395
برگزاري برنامه آموزشي دستياران پزشكي قانوني
16 آذر 1395
برنامه آموزشي كنفرانس و CPC دستياران پزشكي قانوني
11 مهر 1395
 محرم ماه خون و قيام
6 مهر 1395
معارفه دستياران پزشكي قانوني ورودي95
3 مرداد 1395
اعلام نتايج نهايي آزمون های ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشكي قانوني سال 95 در تاريخ 13مرداد
27 تیر 1395
برگزاري آزمون های ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشكي قانوني در تاريخ 31/4/95
22 تیر 1395
اعلام زمان تحويل كارت ورود به جلسه امتحان ارتقاء دستياران پزشكي قانوني
15 تیر 1395
عيد سعيد فطر مبارك
15 تیر 1395
دعاي روز 29 ماه رمضان