دستورالعمل نحوه اعطاء ترفيع اعضاي هيات علمي بر اساس سيستم شعاع در سال 1391

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
1- کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه اعم از تمام وقت، پاره وقت و ضریب کا موظفند تا اطلاعات مربوط به فعالیت­های آکادمیک خود را بر اساس تعاریف و روند تصریح شده در سیستم وارد کنند.
2- کلیه تاییدکنندگان اطلاعات اعم از روسای بخش­های بالینی یا مدیران گروه­های آموزشی موظفند اطلاعات اعضای هیات علمی تحت پوشش خود را در هر دوره از دهم تا بیستم ماه بعد تایید کنند و یا برای اصلاح برگشت بزنند. در مواردی که اطلاعات برای اصلاح برگشت داده می­شود تاییدکننده باید برای تایید یا عدم تایید اطلاعات مجددا ارسال شده در همان بازه زمانی (قبل از بیستم ماه) اقدام نماید.
3- به منظور عدم تضییع حقوق اعضای هیات علمی، معاونت آموزشی دانشکده موظف است ضمن بررسی و پیگیری علت عدم تایید اطلاعات توسط تایید کننده، اطلاعات آن دسته از اعضای هیات علمی که تایید نشده است را در زمان اعطای ترفیع، بررسی و تایید نماید. بهتر است این تایید اطلاعات در فواصل زمانی مشخص به صورت مرتب صورت گیرد.
4- اعضای هیات علمی پردیس­های همت، میرداماد، ونک که به تازگی وارد سیستم شعاع شده­اند تا یک سال باید از سیستم قبلی ارسال مستندات به صورت كاغذي برای ترفیع استفاده کنند (یعنی از مهرماه 90 تا مهرماه 91). بدیهی است بعد از اول مهرماه 1391 ترفیع با استفاده از ارسال كاغذي مستندات در هیچ دانشکده­ای پذیرفته نخواهد بود.
5- در سال اول استفاده از سیستم شعاع (که هم اکنون تنها شامل اعضای هیات علمی پردیس­های همت، میرداماد، ونک می­شوند) تکمیل 9 ماه کامل از دوره­های ارزیابی بدون در نظر گرفتن میزان امتیاز، شامل اخذ ترفیع می­شود. لازم ذکر است که ساعت کاری بر اساس تایمکس باید همراه با امتیازات کسب شده در سیستم شعاع برای کمیته ترفیع دانشگاه ارسال گردد.
 
6- از سال دوم استفاده از سیستم شعاع (یعنی کلیه اعضای هیات علمی پردیس پورسینا در کلیه دانشکده­ها) ترفیع صرفا از طریق سیستم شعاع داده می­شود. برای این منظور از طریق ID ادمین سایت وارد شده و در منوی آنالیز ترفیع سالانه (از منوی گزارش) وارد شوید. ابتدا در قسمت انتخاب بازه زمانی، 12 دوره ارزیابی منتهی به زمان ترفیع را انتخاب نمایید. مثلا اگر زمان ترفیع عضو هیات علمی تیرماه 91 است، از خرداد 90 تا خرداد 91 را  انتخاب نمایید (برای انتخاب چند دوره از کلید Ctrl استفاده نمایید). سپس از قسمت موضوع آنالیز نام عضو هیات علمی (یا گروه آموزشی مربوطه) را انتخاب کنید. سپس سه عدد مربوط به امتیاز مورد انتظار آموزش، پژوهش و کل را که توسط معاونت آموزشی دانشگاه قبلا ابلاغ شده است را وارد نمایید. در نهایت انجام آنالیز را انتخاب کنید. حائز شرایط بودن به طور خودکار بررسی و اعلام می شود.
7- هر دانشکده باید ترتیبی اتخاذ کند تا زمان ترفیع هر هیات علمی مشخص شده و آنالیز ترفیع در همان زمان صورت گیرد تا در این امر تاخیری اتفاق نیافتد.