معاونت امور هیات علمی

اين معاونت در سال 1384 رسمآ تحت اين نام شروع به كار كرد . در اين حوزه بدین امور رسيدگي مي شود: ارزشيابي اعضاء هيات علمي - ارتقاء‌ مرتبه علمي - ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي - تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي از درمان به هيأت علمي - صدور احكام مديريتي - برگزاري انتخابات گروههاي آموزشي - اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي - به روز كردن اطلاعات مربوط به اعضاي هيئت علمي

استخدام اعضاي هيئت علمي جديد از طريق برگزاري فراخوان ارتقائ و ترفیع اعضای هیات علمی ارزشیابی کیفی/کمی
2 آذر 1393
برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی مدرسان
آرشیو اخبار و مقالات