10 مهر 1398
برگزاری چهارمین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 10 مهر 1398
3 مهر 1398
برگزاری سومین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 3 مهر 1398
13 شهریور 1398
برگزاری دومین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 13 شهریور 1398
12 خرداد 1398
برگزاری اولین کارگاه آموزشی ارزشیابی در روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه 1398
25 اردیبهشت 1398
برگزاری اولین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 25 اردیبهشت 1398
3 مرداد 1397
برگزاری هفتمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در سوم مرداد 1397
30 خرداد 1397
برگزاری جلسه ششم کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در تاریخ سی ام خرداد ماه 1397
23 خرداد 1397
جلسه پنجم کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در روز بیست و سوم خرداد ماه 1397 
9 خرداد 1397
برگزاری چهارمین جلسه ارزشیابی برنامه های آموزشی چهارشنبه 9 خرداد ماه 97
2 خرداد 1397
برگزاری سومین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی دوم خرداد 1397
آرشیو اخبار و مقالات
17 دی 1395
اداره
اداره

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

7 دی 1395
اداره
اداره

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

آرشیو رویدادها