16 بهمن 1398
برگزاری نهمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 16 بهمن 1398
2 بهمن 1398
برگزاری هشتمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 2 بهمن 1398
25 دی 1398
برگزاری هفتمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 25 دی 1398
11 دی 1398
برگزاری ششمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در یازدهم دی 1398
4 دی 1398
برگزاری پنجمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در چهارم دی 1398
10 مهر 1398
برگزاری چهارمین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 10 مهر 1398
3 مهر 1398
برگزاری سومین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 3 مهر 1398
13 شهریور 1398
برگزاری دومین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 13 شهریور 1398
12 خرداد 1398
برگزاری اولین کارگاه آموزشی ارزشیابی در روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه 1398
25 اردیبهشت 1398
برگزاری اولین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 25 اردیبهشت 1398
آرشیو اخبار و مقالات
17 دی 1395
اداره
اداره

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

7 دی 1395
اداره
اداره

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

آرشیو رویدادها