اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه گوش و حلق و بینی
مدیر دکتر مسعود متصدی زرندی
آدرس تهران،دروازه دولت، خ سعدي شمالي، بيمارستان اميراعلم