دکتر محمدی اردهالی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر مجتبی محمدی اردهالی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متندرجه علمی : استاد بیماری های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

حیطه فعالیت: بیماری های سینوس ، جراحی اندوسکوپیک سینوس و قاعده جمجمه ، اصلاح بدشکلی های مادرزادی گوش