دکتر متصدی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر مسعود متصدی زرندی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متندرجه علمی : استاد بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ، فلوشیپ اوتولوژی و نوروتولوژی

سمت: مدیر گروه گوش و حلق و بینی

حیطه فعالیت :  اتولوژی و نوروتولوژی ، کاشت حلزون ، جراحی lateral skullbase