دکتر فیروزی فر

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدرضا فیروزی فر
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
درجه علمی : استادیار بیماری های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


حیطه فعالیت : ییماری های سینوس ، جراحی اندوسکوپیک سینوس و قاعده جمچمه ، جنرال اتولارینگولوژی