دکتر علی کوهی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر علی کوهی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متندرجه علمی : دانشیار بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ، فلوشیپ اوتولوژی و نوروتولوژی

سمت: رییس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

حیطه فعالیت :  اتولوژی و نوروتولوژی ، کاشت حلزون ، جراحی lateral skullbase