دکتر عرفانیان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

درجه علمی : استادیار بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، فلوشیپ اختلالات خواب

سمت: معاونت پژوهشی مجتمع بیمارستانی امیراعلم

حیطه فعالیت : درمان طبی و جراحی اختلالات خواب ، پلی سومنوگرافی، جنرال اتولارنگولوژی