دکتر صمیمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سید هادی صمیمی اردستانی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

درجه علمی : استادیار بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


حیطه فعالیت : جراحی اندوسکوپیک سینوس ، جراحی اندوسکوپیک  قاعده جمجمه ، جراحی انکولوژیک سینوسها و قاعده جمجمه