دکتر سهراب پور

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سعید سهراب پور
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مرتبه علمی : استادیار گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


حیطه فعالیت : جراحی  سر و گردن،تیرویید ، انکولوژی سر و گردن و باز سازی