دکتر ساسان دبیری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر ساسان دبیری
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

درجه علمی : دانشیار بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ، فلوشیپ اوتولوژی و نوروتولوژی


حیطه فعالیت :  اتولوژی و نوروتولوژی ، کاشت حلزون ، جراحی lateral skullbase