دکتر دبیر مقدم

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر پیمان دبیر مقدم
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مرتبه علمی : دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، فلوشیپ لارینگولوژی


حیطه فعالیت : جراحی اندوسکوپیک حنجره ، لیزر ضایعات حنجره ، باز سازی حنجره و راه هوایی