دکتر تاج دینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر اردوان تاج دینی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متندرجه علمی : استادیار بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
حیطه فعالیت : جراحی پلاستیک صورت ، ترمیم بینی، جراحی ، facial reanimation ، اتولارنگولوژی جنرال