دکتر شاهین باستانی نژاد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر شاهین باستانی نژاد
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متندرجه علمی : دانشیار بیماریهای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

سمت: معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی امیراعلم

حیطه فعالیت : 
جراحی پلاستیک صورت ، ترمیم بینی، جراحی anterior skullbase surgery، facial reanimation