دکتر آقازاده

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر کیوان آقازاده
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


مرتبه علمی : استادیار بیماری های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


حیطه فعالیت : جراحی سر و گردن، تیرویید، حنجره ، انکولوژی سر و گردن و باز سازی ، جنرال اتولارینگولوژی