جلسات تومور بورد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسات تومور بورد بیمارستان امیر اعلم به صورت مجازی در روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 9:30 صبح در لینک زیر برگزار می شود:https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/amiralam-ent