معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
25 تیر 1397
ثبت نام دوره جراحی صورت

ثبت نام دوره جراحی صورت

ثبت نام دوره یکساله مهارتی و حرفه ای جراحی صورت با عنایت به موافقت نامه شماره 57/525/د مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت از مورخه 97/12/15 لغایت 97/12/25 انجام میشود.

25 شهریور 1394
کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری
12 مرداد 1394
جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره پزشکی عمومی  در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر(عج)
30 خرداد 1394
ارتقاء جناب آقای دکتر محمد صادقی عضو هیئت علمی گروه گوش، گلو ، بینی و جراحی سروگردن
4 خرداد 1394
جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره  فوق تخصصی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر(عج)
25 فروردین 1394
دومین کنگره بین المللی جراحی  هیپوفیز و قاعده  جمجمه
7 بهمن 1393
برگزاری دهمین کارگاه آندوسکوپی و دومین بازآموزی مدون بینی و سینوس در بیمارستان امیر اعلم
6 بهمن 1393
دومین کارگاه آموزش عملی استروبوسکوپی
10 دی 1393
کنفرانس هفتگی اتولوژی  بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)
9 دی 1393
کنفرانس جراحی پلاستیک صورت در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)
آرشیو اخبار و مقالات