کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

25 2 1391

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم ،تحت عنوان: اتواسکروز روز دوشنبه 25/2/91 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان توسط خانم دکتر اصفهانی برگزار گردید .


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0